Projekt - Förskola (3-5 år)


Mjölkpaketsgitarr

 

Mjölkpaketsgitarr 

Beskrivning:

Göra en enkel gitarr av återanvänt material, trä och nylonlina.

Praktiska moment som ingår:

• Slipa

• Borra (valfritt) och skruva

• Knyta

• Justera delar

• Provspela!

Personal limmar delarna och skär hål i gitarrkroppen.

Man får ta med sig gitarren hem!

Tidsåtgång ex:

10 deltagare: 90 minuter

16 deltagare: 120 minuter

Max. antal deltagare: 16 st

Koppling till läroplanen

Förskolan ska sträva efter att varje barn:
- utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
- utvecklar sin självständighet och tillit till sin egen förmåga
- utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap
- utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

Fantasirobot

Fantasigrej 

Beskrivning:

Med sin egen fantasi skapa en grej, manick eller uppfinning av återanvänd elektronik och andra delar.

Praktiska moment som ingår:

• Välja ut och plocka delar

• Ev. skruva isär saker

• Ev. använda tänger

Ev. klippa

• Utforma sin skapelse

Personal limmar vid behov ihop delarna.

Man får ta med sig fantasigrejen hem!

Tidsåtgång ex:

10 deltagare: 60 minuter

25 deltagare: 150 minuter

Max. antal deltagare: 25 st

Koppling till läroplanen

Förskolan ska sträva efter att varje barn:
- utvecklar sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära
- utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap


 

Papikopter

Papikopter 

Beskrivning:

Göra en flygande och snurrande papperskonstruktion!

Praktiska moment som ingår:

• Klippa papper

• Vika papper

• Provflygning!

Man får ta med sig papikoptern hem!

Tidsåtgång ex:

10 deltagare: 20 minuter

25 deltagare: 30 minuter

Max. antal deltagare: 25 st

Koppling till läroplanen

Förskolan ska sträva efter att varje barn:
- utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
- utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap


 

Ljusstake

Ljusstake

Beskrivning:

Göra en ljusstake av trä.

Praktiska moment som ingår:

• Borra (med hjälp)

• Slipa

• Måla och dekorera

Man får ta med sig ljusstaken hem!

Tidsåtgång ex:

10 deltagare: 60 minuter

15 deltagare: 90 minuter

Max. antal deltagare: 15 st

Koppling till läroplanen

Förskolan ska sträva efter att varje barn:
- utvecklar sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära
- utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap


För mer information och bokning ring oss på:Till toppen

Tel. 044-21 18 99