Hur får jag fram en prototyp

Under senare tid har utvecklingen kring framtagning av prototyper förändrats radikalt och man arbetar ofta med virtuella produkter, skapade i datamiljö. Det här brukar vara ett billigt sätt att få ett första intryck av produkten. Det är dessutom enkelt att förändra densamma och dess design. Självklart kvarstår ibland behovet av att bygga en prototyp av traditionellt slag.

I flera av de lokala föreningarna finns tillgång till verkstäder och prototypframtagning.

Bland SUFs medlemsföretag finns flera som erbjuder tjänster inom visualisering och prototypframställning.

Kommersialisering

Finns någon efterfrågan på produktidén eller ska behovet skapas? Vad är nyttan för kunden och hur löser kunden behovet idag? Skall produkt­idén kombineras med en tjänst, dvs. att sälja en systemlösning till kunden?

Värdet av din idé påverkas av de framtida möjlig­heterna att kunna sälja varan eller tjänsten. Du kommer tidigt att ställas inför frågan om du själv skall kommersialisera din produkt, eller om du skall sälja din idé till något annat företag då du fått tillräckligt immaterialrättsligt skydd. Kalkyler ger dig möjlighet att beräkna vilket av alternativen som är mest lönsamt.

Andra viktiga frågor är om innovatören skall agera projekt­ledare? Då måste det finnas kunskaper inom projektstyrning, försäljning, teknik och administration.

Finns ett fungerande kontaktnät etab­lerat?

Var tydlig med vad det är du ska sälja. Är det ett utvecklingssamarbete, en helt färdig produkt, ett patent, en design?

Många frågor men svaren är viktiga byggstenar för att kunna marknadsanpassa projektet och lyckas i att ta steget från idé till kommersiell framgång.

 

Källa: Svenska uppfinnareföreningen, www.uppfinnare.se , www.innovationonline.se