Personal

 

Magnus Levin (Nilsson)

Ledningsgruppen

Ansvarig för verkstad, allmän teknik och innovationsstöd.

Teknikpedagog

044-21 18 99

e-post


Urban Bjurén

 Teknikpedagog, allmän teknik

044-21 18 99

e-post


Gabriella Edvinsson

Administratör

044-21 18 99

e-post