Patent

Vad är ett patent

Patent skyddar tekniska lösningar och uppfinningar. Genom ett patent får du ensamrätt att använda uppfinningen yrkesmässigt. Det innebär att ingen annan har rätt att använda den vid till exempel tillverkning eller försäljning.

Vad är patenterbart

Patent ges på tekniska nyskapelser. Det är själva idéns praktiska utformning och användning som du får skydd för. Det betyder att det inte bara är produkter utan även metoder och användningar som kan patenteras.

För att du ska kunna få patent på din uppfinning måste den uppfylla vissa krav, vara patenterbar. För att vara patenterbar ska en uppfinning kunna tillgodogöras industriellt, vara ny och ha uppfinningshöjd. Att kunna tillgodogöras industriellt innebär att uppfinningen ska ha teknisk karaktär, teknisk effekt och vara reproducerbar. Med teknisk karaktär menas att uppfinningen ska vara något påtagligt, som ett föremål eller ett sätt att tillverka något. Det kan inte vara en ren upptäckt eller teori.

Uppfinningen ska fungera tekniskt och lösa ett problem på ett tekniskt sätt för att ha teknisk effekt. Effekten i sig behöver varken vara ny eller bättre än de lösningar som redan finns.

Med reproducerbar menas att man ska få samma tekniska resultat varje gång man använder uppfinningen.

Att uppfinningen ska vara ny innebär att den inte får vara känd innan du lämnar in din patentansökan. Det spelar ingen roll på vilket sätt eller var i världen den har blivit känd. Tänk på att uppfinningen räknas som känd även om det är du själv som använt eller publicerat den.

Med uppfinningshöjd menas att din uppfinning ska skilja sig väsentligt från de uppfinningar som är kända sen tidigare. Det får inte heller ligga nära till hands för en fackman att göra samma uppfinning. Det innebär att du inte alltid kan få patent genom att kombinera kända metoder eller föremål på ett nytt sätt.

Hur lång tid tar det att få ett patent

Vanligtvis tar det cirka två år innan du får ett godkänt patent. Cirka sex månader efter att du lämnat in patentansökan får du besked från PRV, om din uppfinning kan vara patenterbar. I detta s.k. tekniska föreläggande beskriver PRV vad i din ansökan som kan gå att patentera. Då har du även möjlighet att justera din ansökan.

Hur länge gäller ett patent

Ett patent är giltigt i 20 år.

Vad kostar ett patent

Avgörande i sammanhanget är den affärsmässiga helheten. Ett immaterialrättsligt skydd är en investering som självfallet måste generera avkastning.

En patentansökan kostar (2007) 3 000 kr i ansökningsavgift till PRV. Till detta ska läggas kostnader för att utforma själva ansökan, gjord av en patentingenjör. Vi rekommenderar att du anlitar ett patentombud för att få en bra kvalitet på din patentansökan. Kostnaden kan ligga på mellan 35 000 – 70 000 kr beroende på omfattning.

Behöver du skydda din idé i flera länder, blir kostnaden betydligt högre beroende på antal länder, samt översättningskostnaderna i dessa. Här krävs i regel en kommersiell partner av något slag med resurser för internationell verksamhet. Det är inte ovanligt att innovatören ingår ett licensavtal eller samarbetsavtal med en sådan partner.

Till detta kommer årsavgifter för att upprätthålla ditt patent i det antal länder som du valt.

Att söka patent

Information om hur du ansöker finns på PRVs hemsida www.prv.se

 

Källa: Svenska uppfinnareföreningen, www.uppfinnare.se , www.innovationonline.se