sp

Detta kan vi hjälpa dig med

C4 Idéforum ställer gärna upp som ett bollplank eller en mentor för att ge hjälp och tips att gå vidare med idéer. I verkstaden kan man själv eller med hjälp av kunnig personal tillverka en prototyp eller en modell av sin idé.

Ni kan få hjälp med nyhetsgranskning, marknadsundersökning, immaterialrättsfrågor (patent m.m.) eller att hitta eventuella ekonomiska intressenter och annat som man behöver känna till för att utveckla, kommersialisera och lyckas med en idé. Idén kan vara en produktidé eller en affärsidé.

Vi har ett brett nätverk med bra kontakter. Ett nära samarbete med både kommunala förvaltningar, privat näringsliv och alla traditionella aktörer gör verksamheten väl förankrad vilket är en styrka.

Vi arbetar under fullständig sekretess!

Medlemskap

Bli medlem i föreningen genom att fylla i ansökan här på hemsidan så kontaktar vi dig!
Du kan också ta kontakt med oss via telefon eller e-post. Se kontaktuppgifter ovan.
Eller genom att betala medlemsavgiften direkt till vårt bangirokonto (se nedan).
OBS! Som aktiv medlem ska man skriva på en sekretessförbindelse!

Läs föreningens stadgar

Årsavgifter för medlemmar

Betalas till vårt bankgiro 5707-7109.
Ange följande på talongen (eller i fältet för OCR/Meddelande om du betalar via internetbank):

Detta är för att vi ska kunna hålla vårt medlemsregister uppdaterat!

Du kan även betala kontant genom att besöka oss (helst förmiddagar).

För mer information kontakta oss på: 044-21 18 99 eller e-post

Välkommen som medlem!

gron