Marknadsför och sälj din produkt

Marknadsföringen är A och O för framgången. Att lita på att din innovation hittar ut till köparna utan någon sorts reklam är våghalsigt och slöseri med investerade resurser.

Genom din marknadsundersökning har du hittat målgruppen för din produkt. Av denna är det därför enklare att ta beslut om hur du nu ska marknadsföra den.

Att delta på mässor är ett effektivt sätt att nå intresserade av just din idé. SUF har återkommande erbjudanden till medlemmar att ställa ut på Tekniska Mässan och Formex. Vi erbjuder också andra former av mötesplatser och matchmakingaktiviteter. Vilka dessa är skriver vi om på hemsidan, i medlemstidningen och i våra nyhetsbrev då det är aktuellt.

På vår hemsida finner du Handelsplats där vi samlat olika former av aktiviteter för att bidra till att medlemmars uppfinningar når en marknad.

  • Uppfinningar till Salu är annosplatsen där säljare och köpare finner varandra i för affärer rörande patent, finna finansiärer etc.
  • I Uppfinnarnas Showroom erbjuds medlemmar att annonsera sina innovationer som är redo att nå en marknad. Även denna är en del av SUFs Handelsplats.

Att kontakta aktuella tidningar för att knyta kontakter med journalister kan vara en bra idé. Kanske ska du ta hjälp av experter för att få ut din idé i media? Det finns ofta ett intresse för att skriva om ny teknik, nya produkter och tjänster.

Dagligen ringer och skriver journalister till SUFs kansli i sökandet efter tips om uppfinningar och uppfinnare. Journalisterna representerar riks-, lokal-, bransch- och fackpress, radio eller TV. Variationen på förfrågningarna är stor och sätter oss på kansliet i utmanande situationer för att finna vad de söker. Ofta lyckas vi och resultatet syns genom att enskilda uppfinnare lyfts fram. För att hålla referensbanken bred och uppdaterad så vill vi uppmana dig som medlem att kort beskriva dig själv och dina idéer. Att finnas med i SUFs referensbank är självklart en medlemsförmån inkluderad i medlemsavgiften.

 

Källa: Svenska uppfinnareföreningen, www.uppfinnare.se , www.innovationonline.se