Hur kan jag skydda min idé

Har du tänkt igenom hur din lösning ska skyddas?

Om du visar upp din idé eller pratar om den är det viktigt att du försäkrar dig om att den part du vänder dig till behandlar din idé under sekretess. Avtalsförslag finns att hämta på SUFs hemsida. Vi kan också erbjuda ett mer omfattande kompendium för avtalsskrivning. Mer om avtal

Patent, designskydd, varumärke, upphovsrätt är exempel på rättigheter som upphovsmannen kan använda för att skydda sin idé från att kopieras. Vad som är aktuellt för just din idé kan du läsa mer om genom att lära dig mer om immaterial­rätt och besöka några av våra samarbetspartners hemsidor.

Huruvida man överhuvudtaget skall produkt­skydda sin idé och vilket slags skydd som i så fall är det optimala, måste avgöras från fall till fall. Det är här viktigt att påpeka att idén inte automatiskt blir framgångsrik, enbart för att den har skyddats. Det finns flera exempel på lyckade projekt där man valt att avstå från att skydda sin idé.

Kostnader för att skydda din idé bör också stå i proportion till vilka inkomster den kommer att ge. Vi rekommenderar att du i din marknadsundersökning lägger god tid på en produktkalkyl. Likaså bör du också väga in din idés totala livslängd på marknaden.

Vår patentordlista förklarar många av de begrepp du kommer att stöta på.

 

Källa: Svenska uppfinnareföreningen, www.uppfinnare.se , www.innovationonline.se