Finns det en marknad

Har du beskrivit projektet och dina mål? Har du gjort en marknadsundersökning som visar behovet av din lösning? Har du kontakt med någon potentiell kund eller tillverkare?

En tidig utvärdering av marknaden är den viktigaste delen i utvecklingsprocessen. Ett gott råd är att du själv tar reda på så mycket du kan. Du får då information och ett bra underlag för den fortsatta idéutvecklingen. Du behöver definiera vad som är din marknad och vilka behov dina potentiella kunder har. Beskriv vad det finns för produkter/konkurrenter som ersätter/liknar din idé.

Vad upplever man för problem med dessa produkter som gör din idé så mycket bättre?

Hur ser kundgruppen ut?
(Ålder, intressen, yrken, kön, familjesituation etc.)

Vem ska använda produkten?

Hur många kunder finns det i Sverige?
Om det finns en marknad på exempelvis 100 000 personer i Sverige kanske 1 procent av dessa köper din produkt.

Vem kommer du att marknadsföra din idé/produkt till?

Hur ser försäljningskanalerna ut i just din bransch?
Köper t.ex. affärer in från grossister eller direkt från tillverkare?

Ett ordentligt förarbete i form av marknadsundersökningar och en genomgång av var behovet av innovationen kan finnas bevisar att det finns ett behov av innovationen på marknaden. Kan du dessutom redan vid ett tidigt stadium visa upp en presumtiv kund som kan ge tyngd åt din idé och kan intyga dess förutsättningar på marknaden, då är du redan mycket närmare dina mål.

 

Källa: Svenska uppfinnareföreningen, www.uppfinnare.se , www.innovationonline.se