Finansiering

Hur ser din tid och finansiering av projektet ut? Har du utvärderat produktens lönsamhet?

Rådet är att du ska försöka uppskatta hur mycket pengar och egen tid du är beredd att satsa framöver.

Ta kontakt med några olika tillverkare (under sekretess) för att se vilka som är bäst att ha ett samarbete med. Undersök tillverkningspris och verktygskostnader för att kunna beräkna en produktkalkyl.

Om det finns liknande produkter på marknaden idag, tillverkas dessa i Sverige eller utomlands? Det är betydelsefullt att veta för prissättningen. Tänk på att din lösning ska slå sig in på en tuff marknad och skapa lönsamhet och försäljningsvolymer så att alla investerade pengar betalas tillbaka.

Innan du bestämmer dig för att ta lån för att finansiera utvecklingen bör du vara övertygad att du har möjlighet att lyckas. En bank kommer att begära säkerheter för ett lån, och du behöver amortera lånet även om utvecklingen misslyckas.

Såddfinansiering (finansiering i ett tidigt skede) utgör en första viktig ekonomisk grund som gör att uppfinnaren/innovatören kan utveckla sin idé. Pengarna kan användas för produktutveckling, skydd av immateriella tillgångar eller marknadsundersökning. ALMI Företagspartner beviljar såddfinansiering liksom Innovationsbron och VINNOVA som är exempel på andra offentliga aktörer som kan bidra med startkapital.

Att söka medel ur fonder, stipendier och delta i uppfinnartävlingar kan vara ett annat alternativ för att finna finansiering. SUF administrerar och sprider information om dessa då det är aktuellt. Titta också gärna in under fliken Stipendier & Fonder för att se vad som är aktuellt just nu.

Riskkapital i form av affärsänglar eller riskkapitalister kan vara ett framkomligt alternativ för att finna finansiering. En generell beskrivning av en affärsängel är denna oftast är privatperson, eller ett mindre antal personer, som kliver in i ett tidigare skede än en riskkapitalist. För att finna riskkapitalister kan du kontakta SUFs kansli, söka i vårt register för företagsmedlemmar och länkregister. Kontakta gärna SVCA, Svenska Riskkapitalföreningen som också är föreningen för affärsänglar.

Ett tips är att söka olika finansieringsformer och vara beredd på att kanske behöva ändra sina förutsättningar allt eftersom idén börjar realiseras.

Så sök gärna finansiering i både den privata och offentliga sektorn och var beredd på att det tar tid att söka finansiering. En stor hjälp på vägen är om du även besitter ett stort tålamod...

 

Källa: Svenska uppfinnareföreningen, www.uppfinnare.se , www.innovationonline.se