Är min idé ny

Är din idé ny och kan den skyddas med patent? Riskerar du att göra intrång i någon annans patent? Vad gör dina konkurrenter? Hur utvecklas teknikområdet? Det här är frågor som en tekniköversikt kan ge svar på.

En tekniköversikt innebär att en patentingenjör undersöker uppfinningens teknikområde och ser vad som finns patenterat. Syftet med granskningen kan variera. Oftast handlar det om en nyhetsundersökning, där kunden vill veta om uppfinningen är ny eller finns sedan tidigare. Endast fem procent av allt som patenteras når marknaden, så för att undvika intrång det är mycket viktigt att titta bland patenten innan man lanserar en produkt. Alla som har en idé om en uppfinning bör alltså genomföra en tekniköversikt. En sådan undersökning kan även användas i andra fall, till exempel för att få information om vad konkurrenterna uppfinner eller tips på lösningar på tekniska problem.

SUFs patentingenjör har i många år anlitats av innovationscentra för tekniköversikter. Det händer också att medlemmar beställer tjänsten direkt. Men eftersom du via ALMI har möjlighet till finansiering bör du ta den kontakten först. SUF kan erbjuda sina medlemmar marknadens troligen bästa pris på den här typen av undersökningar. Detta tack vare långsiktiga samarbeten med erfarna leverantörer. För att ge en fingervisning, hamnar priset oftast runt 3 000 kr.

Du kan också på egen hand och relativt enkelt genomföra en första preliminär nyhetsundersökning. Lämpliga informationskällor för din nyhetsundersökning är exempelvis facktidskrifter, produktkataloger, fackmässor samt Internet.

Nyhetsgranskning på Internet kan i första hand ske på två sätt, dels via kostnadsfria patentdatabaser och dels på det traditionella sättet att söka information på webben med hjälp av sökmotorer. Man får dock aldrig glömma att de kostnadsfria patentdatabasernas innehåll inte är komplett. Endast ett fåtal av världens länder har börjat lägga ut sina nationella patent på Internet. Dessutom finns med få undantag endast de senaste decenniernas, eller i vissa fall enbart de senaste årens, patent inlagda i databaserna.

Teknisk nyhetsgranskning är när man går in på t ex Patentverkets register och tittar efter patent på liknande tekniska lösningar. Även granskning på mönster-, design-, och varumärkesskydd kan göras på PRV. Vid dessa undersökningar får man svar på frågan om idén verkligen är ny.

Genom en inledande sökning på olika patentdatabaser kan du få reda på andra lösningar på ett problem eller följa utvecklingen inom ett visst område. Du kan även få en uppfattning om en marknad och dess konkurrenter. Om du hittar en liknande lösning undviker du att göra intrång, vilket annars kan kosta både tid och pengar.

Du kan även beställa en teknisk översikt genom en patentbyrå eller genom PRV. En patentbyrå tolkar de patent som hittas och du får ett skriftligt utlåtande om vilka möjligheter det finns att skydda din produkt.

 

Källa: Svenska uppfinnareföreningen, www.uppfinnare.se , www.innovationonline.se