Skolklassprojekt - årskurs F-3 (6-9 år)

Trämeccano, Fallskärm, Fantasigrej, Gummibandsbil, LegoWeDo, Mjölkpaketsgitarr, Papperstillverkning, Raketen


Hungrig alligator  WeDo aktiviteterWeDo program

LEGO WeDo - programmering

OBS! Från åk 1!

Beskrivning:

I WeDo materialet ställs eleverna inför en utmaning som presenteras via korta filmklipp. Eleverna bygger en modell, efter byggbeskrivningar på skärmen, som hjälper dem att lösa uppgiften. Modellen kopplas till datorn och sedan utvecklar eleverna ett eller flera program, genom att klicka-och-dra ikoner, som sedan styr modellens rörelser och ljud. Med hjälp av sensorer kan modellen även känna och reagera.

Arbeta i par eller enskilt vid en dator. Det krävs grundläggande kunskaper i att hantera datormus eller pekplatta.

Praktiska moment som ingår:

Bygga en robotmodell med Lego efter digital byggbeskriving.

Programmera modellen att utföra saker (rörelse och ljud).

Testa, ändra och utveckla

Tidsåtgång ex:

10 deltagare: 90 minuter

20 deltagare: 90 minuter

Max. antal deltagare: 20 st (2 st/dator)

Koppling till kursplanen i teknik

Tekniska lösningar:
- Material för eget konstruktionsarbete, deras egenskaper och hur de kan sammanfogas
- Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar:
- Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer
- Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller

Se alla modeller och viktiga moment i kursplanen >>

Läs mer om LEGO Educations inlärningsfilosofi >>


raket

Raketen

Beskrivning:

Gör en raket av papper som kan blåsas iväg med hjälp av ett plaströr.

Raketen har en mjuk nos så att den inte skadar någon!

Praktiska moment som ingår:

• Klippa, tejpa och vika papper

• Slipa till plaströr

• Provskjutning - "träffa ett mål", "vem skjuter längst?"

Man får ta med sig raketen hem!

Tidsåtgång ex:

10 deltagare: 30 minuter

25 deltagare: 60 minuter

Max. antal deltagare: 25 st

Koppling till kursplanen i teknik

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar:
- Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer
 

Trämeccano

Trämeccano

OBS! Från åk 3!

Beskrivning:

Bygga t.ex. en bro av trämeccano

Praktiska moment som ingår:

• Andvända fasta nycklar muttrar, brickor och skruvar

Tidsåtgång ex:

15 deltagare: 90 minuter

21 deltagare: 90 minuter  

Max. antal deltagare: 21 st

Koppling till kursplanen i teknik

Tekniska lösningar:
- Material för eget konstruktionsarbete, deras egenskaper och hur de kan sammanfogas

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar:
- Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer
- Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller
 


gummibandsbil

Gummibandsbil 

OBS! Från åk 3!

Beskrivning:

Bygg en bil som drivs av ett gummiband!

Praktiska moment som ingår:

• Slipa

• Färglägga

• Montera delar

• Tävling - vem kommer längst?

Man får ta med sig bilen hem!

Tidsåtgång ex:

8 deltagare: 90 minuter

16 deltagare: 120 minuter

Max. antal deltagare: 16 st

Koppling till kursplanen i teknik

Tekniska lösningar:
- Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar:
- Dokumention i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller


Papperstillverkning

Papperstillverkning

Beskrivning:

Tillverka eget papper! Storlek ca. 15x15 cm.

Praktiska moment som ingår:

• Med hjälp av speciell ram plocka upp pappersmassa

• Pressning

• Hänga på tork

Vi har skyddsförkläden!

Man får ta med sig resultatet hem!

Tidsåtgång ex:

8 deltagare: 30 minuter + torktid

Max. antal deltagare: 8 st

Koppling till kursplanen i teknik

Teknik, människa och miljö:
- Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov


Fantasirobot

Fantasigrej 

Beskrivning:

Med sin egen fantasi skapa en grej, manick eller uppfinning av återanvänd elektronik och andra delar.

Praktiska moment som ingår:

• Välja ut och plocka delar

• Ev. skruva isär saker

• Ev. använda tänger

Ev. klippa

• Utforma sin skapelse

Personal limmar vid behov ihop delarna.

Man får ta med sig fantasigrejen hem!

Tidsåtgång ex:

10 deltagare: 60 minuter

25 deltagare: 150 minuter

Max. antal deltagare: 25 st

Koppling till kursplanen i teknik

Tekniska lösningar:
- Material för eget konstruktionsarbete, deras egenskaper och hur de kan sammanfogas

Fallskärm

Fallskärm

Beskrivning:

Tillverka en fallskärm av plast och tråd.

Praktiska moment som ingår:

• Mäta, klippa, tejpa

• Knyta trådar

• Testa fallskärmen

Man får ta med sig fallskärmen hem!

Tidsåtgång ex:

10 deltagare: 90 minuter

16 deltagare: 120 minuter

Max. antal deltagare: 16 st

Koppling till kursplanen i teknik

Tekniska lösningar:
- Material för eget konstruktionsarbete, deras egenskaper och hur de kan sammanfogas

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar:
- Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer
- Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller

 

Mjölkpaketsgitarr

Mjölkpaketsgitarr

Beskrivning:

Göra en enkel gitarr av återanvänt material, trä och nylonlina.

Praktiska moment som ingår:

• Slipa

• Borra (valfritt) och skruva

• Knyta

• Justera delarna

• Provspela!

Personal limmar delarna och skär hål i gitarrkroppen.

Man får ta med sig gitarren hem!

Tidsåtgång ex:

10 deltagare: 90 minuter

16 deltagare: 120 minuter

Max. antal deltagare: 16 st

Koppling till kursplanen i teknik

Tekniska lösningar:
- Material för eget konstruktionsarbete, deras egenskaper och hur de sammanfogas
 

För mer information och bokning ring oss på:

Till toppen

044-21 18 99