Skolklassprojekt - årskurs 7-9 (13-15 år)

Darrometern, Elmotor, Ficklampa, Green City, Högtalare, Kastmaskin, LEGO Förnybar energi, LEGO Mindstorms, LEGO Pneumatik, LEGO Vetenskap & Teknologi, Lödning 

Specialprojekt: Svetsning eller El och energi (på Österänggymnasiet)


 Mindstorms

LEGO® MINDSTORMS®

Beskrivning:

Programmera och testa en LEGO-robot med olika sensorer för tryck, avstånd och ljus. Uppdragsbaserad problemlösning. Samarbeta i par.

Praktiska moment som ingår:

• Programmering med block/ikoner, klicka-och-dra, ändra inställningar

• Bygga på fästen för sensorer enligt digital byggbeskrivning

• Testkörning

Tidsåtgång ex:

8 deltagare: 90 minuter

14 deltagare: 120 minuter

Max. antal deltagare: 14 st (2 st/dator)

Koppling till kursplanen i teknik

Tekniska lösningar:
- Styr– och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse
- Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer
- Grundläggande elektronik och elektroniska komponenter, till exempel lysdioder och enkla förstärkare
- Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, Internet och mobiltelefoni
- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar:
- Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
- Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av pneumatik eller elektronik

Teknik, människa, samhälle och miljö:
- Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Centralt innehåll >> (se kolumnen "Övningsaktiviteter")

Läs mer om LEGO Educations inlärningsfilosofi >>


Green City Challenge
 Utmaning Green City

- din insats behövs för att hjälpa staden bli ”grön”!

Beskrivning:

Programmering och robotteknik med Lego Mindstorms i uppdrag relaterade till förnybar energi. Utmaningen består av att bygga robotdelar och programmera roboten som ska samla in så många energiklossar som möjligt. Klossarna ska användas som energikälla till Green City. Man får en energikloss per uppdrag. Totalt ingår 7 st uppdrag, men man behöver inte göra alla, det räcker att klara av minst fyra för att få energi till Green City-staden!

Ett riktigt roligt och spännande projekt där elevernas kreativitet, finurlighet och tålamod sätts på prov! 

OBS! Det krävs grundläggande förkunskaper i Lego Mindstorms (varit hos oss och provat minst en gång tidigare) för att kunna genomföra utmaningen Green City!

Praktiska moment som ingår:

• Programmering med block/ikoner, klicka-och-dra, ändra inställningar

• Bygga robotdelar efter digitala bygginstruktioner

• Testkörning

• Uppdragskörning

Tidsåtgång:

Hel eller halv dag (det tar ca. 30-60 minuter/uppdrag)

Max. antal deltagare: 14 st (2 st/dator)

Koppling till kursplanen i teknik

Tekniska lösningar:
 - Styr– och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse
- Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer
- Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet
- Grundläggande elektronik och elektroniska komponenter, till exempel lysdioder och enkla förstärkare
 - Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, Internet och mobiltelefoni
- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar:
- Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
- Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av pneumatik eller elektronik

Teknik, människa, samhälle och miljö:
- Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer
- Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling

Centralt innehåll >>

Läs mer om LEGO Educations inlärningsfilosofi >>


Vetenskap Teknologi

LEGO® Vetenskap & Teknologi

Beskrivning:

Bygga modeller som illustrerar grundläggande mekaniska principer. Kreativ problemlösning av vardagliga mekanikuppgifter. Samarbeta i par.

Modell bestäms i regel av oss beroende på elevernas ålder, men kan även bestämmas i förväg av lärare om något speciellt område ska behandlas. Se alla modeller och ämnesområden genom att klicka på kursplanen nedan!

Praktiska moment som ingår:

• Bygga Lego efter instruktionshäften

• Testa modellen

• Ställa en hypotes (gissa vad som kommer att hända) och notera resultatet i elevblad

• Ev. rita en egen lösning eller idé

• Återställning och sortering

Tidsåtgång ex:

12 deltagare: 90 minuter

24 deltagare: 90-120 minuter

Max. antal deltagare: 24 st (2 st/set)

Koppling till kursplanen i teknik

Tekniska lösningar:
- Styr– och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse
- Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer
- Grundläggande elektronik och elektroniska komponenter, till exempel lysdioder och enkla förstärkare
- Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar
- Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material
- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar:
- Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Teknik, människa, samhälle och miljö:
- Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg
- Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer

Se viktiga moment i kursplanen >>

Läs mer om LEGO Educations inlärningsfilosofi >>


Pneumatik

LEGO® Pneumatik
 

Beskrivning:

Bygga modeller som använder lufttryck för att utföra ett arbete eller funktion. Genom praktiska aktiviteter och experiment utforska tekniken. Samarbeta i par.

Modell bestäms i regel av oss beroende på elevernas ålder, men kan även bestämmas i förväg av lärare om något speciellt område ska behandlas. Se alla modeller och ämnesområden genom att klicka på kursplanen nedan!

Praktiska moment som ingår:

• Bygga Lego efter instruktionshäften

• Testa modellen

• Ställa en hypotes (gissa vad som kommer att hända) och notera resultatet i elevblad

• Ev. rita en egen lösning eller idé

• Återställning och sortering

Tidsåtgång ex:

12 deltagare: 90 minuter

24 deltagare: 90-120 minuter

Max. antal deltagare: 24 st (2 st/set)

Koppling till kursplanen i teknik

Tekniska lösningar:
- Styr– och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse
- Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer
- Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar:
- Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
- Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av pneumatik eller elektronik.

Teknik, människa, samhälle och miljö:
- Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Se viktiga moment i kursplanen >>

Läs mer om LEGO Educations inlärningsfilosofi >>


LEGO® Förnybar energi

Beskrivning:

Arbeta aktivt och experimenterande med ett aktuellt samt relevant ämne: förnyelsebara energikällor - sol, vind och vatten. Bygga modeller som använder förnybar energi för att utföra ett arbete eller funktion. Genom praktiska aktiviteter och experiment utforska tekniken. Samarbeta i par.

Modell bestäms i regel av oss beroende på elevernas ålder, men kan även bestämmas i förväg av lärare om något speciellt område ska behandlas. Se alla modeller och ämnesområden genom att klicka på kursplanen nedan!

Praktiska moment som ingår:

• Bygga Lego efter instruktionshäften

• Testa modellen

• Ställa en hypotes (gissa vad som kommer att hända) och notera resultatet i elevblad

• Ev. rita en egen lösning eller idé

• Återställning och sortering

Tidsåtgång ex:

12 deltagare: 90 minuter

24 deltagare: 90-120 minuter

Max. antal deltagare: 24 st (2 st/set)

Koppling till kursplanen i teknik

Tekniska lösningar:
- Styr– och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse
- Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer
- Grundläggande elektronik och elektroniska komponenter, till exempel lysdioder och enkla förstärkare
- Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet
- Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar:
- Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
- Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av pneumatik eller elektronik

Teknik, människa, samhälle och miljö:
- Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.

Se viktiga moment i kursplanen >>

Läs mer om LEGO Educations inlärningsfilosofi >>


Darrometer

Darrometern

Beskrivning:

Tillverka ett elektriskt trådspel som illustrerar den elektriska kretsen. Det gäller att föra en ögla på en tråd utan att nudda tråden. Då tänds en lysdiod.

Praktiska moment som ingår:

• Slipa

• Limma

• Lödning (frivilligt)

• Bocka ståltråd

• Testa och ev. felsöka

Man får ta med sig darrometern hem!

Tidsåtgång ex:

10 deltagare: 90 minuter

16 deltagare: 90 minuter

Max. antal deltagare: 16 st

Koppling till kursplanen i teknik

Tekniska lösningar:
- Grundläggande elektronik och elektroniska komponenter, till exempel lysdioder och enkla förstärkare
- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningarHögtalare 

Högtalare

Beskrivning:

Tillverka en högtalare. Efter tillverkning ansluter vi den till en radio för att lyssna på ljudet!

Praktiska moment som ingår:

• Vika papper/kartong

• Klippa

• Limma

• Linda koppartråd

• Lödning (frivilligt)

• Testa och ev. felsöka

Man får ta med sig högtalaren hem!

Tidsåtgång ex:

10 deltagare: 90 minuter

20 deltagare: 120 minuter

Max. antal deltagare: 20 st

Koppling till kursplanen i teknik

Tekniska lösningar:
- Grundläggande elektronik och elektroniska komponenter, till exempel lysdioder och enkla förstärkare
- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar
 

  ElmotorElmotor

Beskrivning:

Tillverka en elektrisk motor av enkla delar. Vi går igenom delarnas benämning och funktion.

Praktiska moment som ingår:

• Slipa

• Limma

• Skruva

• Linda koppartråd till spole

• Kabelskalning

• Testa och ev. felsöka

Man får ta med sig motorn hem!

Tidsåtgång ex:

10 deltagare: 90 minuter

20 deltagare: 120 minuter

Max. antal deltagare: 20 st

Koppling till kursplanen i teknik

Tekniska lösningar:
- Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet
- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar
- Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.Kastmaskin

Kastmaskin

Beskrivning:

Bygga en modell av en medeltida kastmaskin. Vilken maskin kastar längst?

Praktiska moment som ingår:

• Slipa

• Skruva

• Knyta

• Limma

• Trimma, testa och mäta

Man får ta med sig maskinen hem!

Tidsåtgång ex:

8 deltagare: 90 minuter

16 deltagare: 120 minuter

Max. antal deltagare: 16 st

Koppling till kursplanen i teknik

Tekniska lösningar:
- Styr- och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse
- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningarFicklampa

 Ficklampa

Beskrivning:

Tillverka en enkel ficklampa med lysdiod och motstånd.

Praktiska moment som ingår:

• Slipa

• Borra

• Skruva

• Bocka ståltråd

• Testa och ev. felsöka

Man får ta med sig ficklampan hem!

Tidsåtgång ex:

10 deltagare: 90 minuter

16 deltagare: 90 minuter

Max. antal deltagare: 16 st

Koppling till kursplanen i teknik

Tekniska lösningar:
- Grundläggande elektroteknik och elektroniska komponenter, till exempel lysdioder och enkla förstärkare
- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningarLödkolvLödning

 Lödning

Beskrivning:

Prova att löda ett litet nät med lödkolv. Sammanfoga metaller genom uppvärmning. Hur funkar det?

Praktiska moment som ingår:

• Kapa metalltråd

• Lödning

Man får ta med sig resultatet hem!

Tidsåtgång ex:

7 deltagare: 60 minuter

15 deltagare: 90 minuter

Max. antal deltagare: 15 st

Koppling till kursplanen i teknik

Tekniska lösningar:
- Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer
- Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar


För mer information och bokning ring oss på:

044 - 21 18 99 

Specialprojekt i samarbete med Österänggymnasiet:

 

Svetsning

Prova på svetsning och plåtbearbetning!

För mer information och bokning: kontakta Zerny Nilsson på 0736-61 24 75

 

***

 

El

El och energi

Prova på aktiviteter inom t.ex. elektronik, elteknik och styrteknik!

För mer information och bokning: kontakta Zerny Nilsson på 0736-61 24 75

 

Till toppen