Skolklassprojekt - årskurs 4-6 (10-12 år)

Broar, Båtrace, Darrometern, Elmotor, Fallskärm, Ficklampa, Flöjt, Gummibandsbil, Kastmaskin, LEGO Mindstorms, LEGO Vetenskap & TeknologiLödning, Trämeccano


Båtrace Båtar

Båtrace

Beskrivning:

Bygg en båt av enkla material. Utnyttja vind och strömmande vatten för att snabbast ta sig i mål! 

Praktiska moment som ingår:

• Klippa, tejpa och vika papper

Fästa delarna

• Prova och tävla

Tidsåtgång ex:

10 deltagare: 60 minuter

15 deltagare: 120 minuter

Max. antal deltagare: 15 st

Koppling till kursplanen i teknik

Tekniska lösningar:
- Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarena är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter
- Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar
- Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner
- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar:
- Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning
- Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar

Teknik, människa, samhälle och miljö:
- Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar

 

Ficklampa

Ficklampa

Beskrivning:

Tillverka en enkel ficklampa med lysdiod och motstånd.

Praktiska moment som ingår:

• Slipa

• Borra

• Skruva

• Bocka ståltråd

• Testa och ev. felsöka

Man får ta med sig ficklampan hem!

Tidsåtgång ex:

10 deltagare: 90 minuter

16 deltagare: 90 minuter

Max. antal deltagare: 16 st

Koppling till kursplanen i teknik

Tekniska lösningar:
- Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse,
till exempel larm och belysning
- Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor


 

          Djungelhängbro

Broar

OBS! Från åk 6:

Praktiska moment som ingår:

• Konstruera en bro av fackverks- eller valfri typ. Kapa och limma trälister eller andra material. Provbelastning av bron.

Tidsåtgång ex:

24 deltagare:120 minuter

Max. antal deltagare: 24 st


Koppling till kursplanen i teknik

Tekniska lösningar:
- Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar
- Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar:
- Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar

 

Gummibandsbil

 

Gummibandsbil

Beskrivning:

Bygg en bil som drivs av ett gummiband!

Praktiska moment som ingår:

• Slipa

• Färglägga

• Montera delar

• Tävling - vem kommer längst?

Man får ta med sig bilen hem!

Tidsåtgång ex:

8 deltagare: 90 minuter

16 deltagare: 120 minuter

Max. antal deltagare: 16 st

  

Koppling till kursplanen i teknik

Tekniska lösningar:
- Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarena är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter
- Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner
- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar Flöjt

Flöjt

Beskrivning:

Tillverka en blockflöjt av plaströr.

Praktiska moment som ingår:

• Slipa till plaströr

• Borra

• Limma

Man får ta med sig flöjten hem!

Tidsåtgång ex:

10 deltagare: 90 minuter

15 deltagare: 90 minuter

Max. antal deltagare: 15 st

Koppling till kursplanen i teknik

Teknik, människa, samhälle och miljö:
- Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov
- Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer


 

 
Trämeccano

Trämeccano

Beskrivning:

Bygga t.ex. en bro av trämeccano

Praktiska moment som ingår:

• Andvända fasta nycklar muttrar, brickor och skruvar

Tidsåtgång ex:

15 deltagare: 90 minuter

21 deltagare: 90 minuter  

Max. antal deltagare: 21 st

Koppling till kursplanen i teknik

Tekniska lösningar:
- Material för eget konstruktionsarbete, deras egenskaper och hur de kan sammanfogas
- Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar:
- Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer
- Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modellerMindstorms

LEGO® MINDSTORMS®

OBS! Från åk 5!

(Vi har en liknande aktivitet, LEGO WeDo för åk 1-4)

Beskrivning:

Programmera och testa en LEGO-robot med olika sensorer för tryck, avstånd och ljus. Uppdragsbaserad problemlösning. Samarbeta i par.

Praktiska moment som ingår:

• Programmering med block/ikoner, klicka-och-dra, ändra inställningar

• Bygga på fästen för sensorer efter digital byggbeskrivning

• Testkörning

Tidsåtgång ex:

8 deltagare: 90 minuter

14 deltagare: 120 minuter

Max. antal deltagare: 14 st (2 st/dator)

Koppling till kursplanen i teknik

Tekniska lösningar:
- Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter
- Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning
- Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner
- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar
 
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar:
- Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning
- Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar
 
Teknik, människa, samhälle och miljö:
- Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta
- Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar

Centralt innehåll >> (se kolumnen "Övningsaktiviteter")

Läs mer om LEGO Educations inlärningsfilosofi >>


Vetenskap Teknologi

LEGO® Vetenskap & Teknologi

Beskrivning:

Bygga modeller som illustrerar grundläggande mekaniska principer. Kreativ problemlösning av vardagliga mekanikuppgifter. Samarbeta i par.

Modell bestäms i regel av oss beroende på elevernas ålder, men kan även bestämmas i förväg av lärare om något speciellt område ska behandlas. Se alla modeller och ämnesområden genom att klicka på kursplanen nedan!

Praktiska moment som ingår:

• Bygga Lego efter instruktionshäften

• Testa modellen

• Ställa en hypotes (gissa vad som kommer att hända) och notera resultatet i elevblad

• Ev. rita en egen lösning eller idé

• Återställning och sortering

Tidsåtgång ex:

12 deltagare: 90 minuter

24 deltagare: 90-120 minuter

Max. antal deltagare: 24 st

Koppling till kursplanen i teknik

Tekniska lösningar:
- Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter
- Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar
- Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning
- Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor
- Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner
- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar:
- Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning
- Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar

Teknik, människa, samhälle och miljö:
- Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar

Se viktiga moment i kursplanen >>

 Läs mer om LEGO Educations inlärningsfilosofi >>


Darrometer

 

Darrometern

Beskrivning:

Tillverka ett elektriskt trådspel som illustrerar den elektriska kretsen. Det gäller att föra en ögla på en tråd utan att nudda tråden. Då tänds en lysdiod.

Praktiska moment som ingår:

• Slipa

• Limma

• Lödning (frivilligt)

• Bocka ståltråd

• Testa och ev. felsöka

Man får ta med sig darrometern hem!

Tidsåtgång ex:

10 deltagare: 90 minuter

16 deltagare: 90 minuter

Max. antal deltagare: 16 st

Koppling till kursplanen i teknik

Tekniska lösningar:
- Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse,
till exempel larm och belysning

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar:
- Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar


Elmotor

Elmotor

OBS! Från åk 6!

Beskrivning:

Tillverka en elektrisk motor av enkla delar. Vi går igenom delarnas benämning och funktion.

Praktiska moment som ingår:

• Slipa

• Limma

• Skruva

• Linda koppartråd till spole

• Kabelskalning

• Testa och ev. felsöka

Man får ta med sig motorn hem!

Tidsåtgång ex:

10 deltagare: 90 minuter

20 deltagare: 120 minuter

Max. antal deltagare: 20 st

Koppling till kursplanen i teknik

Tekniska lösningar:
- Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse,
till exempel larm och belysning
- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar:
- Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar


Kastmaskin

Kastmaskin

OBS! Från åk 6!

Beskrivning:

Bygga en modell av en medeltida kastmaskin. Vilken maskin kastar längst?

Praktiska moment som ingår:

• Slipa

• Skruva

• Knyta

• Limma

• Trimma, testa och mäta

Man får ta med sig maskinen hem!

Tidsåtgång ex:

8 deltagare: 90 minuter

16 deltagare: 120 minuter

Max. antal deltagare: 16 st

Koppling till kursplanen i teknik

Tekniska lösningar:
- Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarena är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafterFallskärm
 

Fallskärm

Beskrivning:

Tillverka en fallskärm av plast och tråd.

Praktiska moment som ingår:

• Mäta, klippa, tejpa

• Knyta trådar

• Testa fallskärmen

Man får ta med sig fallskärmen hem!

Tidsåtgång ex:

10 deltagare: 90 minuter

16 deltagare: 120 minuter

Max. antal deltagare: 16 st

Koppling till kursplanen i teknik

Tekniska lösningar:
- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar:
- Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning
- Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar

Teknik, människa, samhälle och miljö:
- Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar

                                     LödkolvLödning

Lödning

OBS! Från åk 5!

Beskrivning:

Prova att löda ett litet nät med lödkolv. Sammanfoga metaller genom uppvärmning. Hur funkar det?

Praktiska moment som ingår:

• Kapa metalltråd

• Lödning

Man får ta med sig resultatet hem!

Tidsåtgång ex:

7 deltagare: 60 minuter

15 deltagare: 90 minuter

Max. antal deltagare: 15 st

Koppling till kursplanen i teknik

Tekniska lösningar:
- Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner
- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar 

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar:
- Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning
- Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar
                                                                                                           


För mer information och bokning ring oss på:
044 - 21 18 99Till toppen