Skolklassprojekt - årskurs 4-6 (10-12 år)

Broar, Båtrace, Darrometern, Elmotor, Fallskärm, Ficklampa, Flöjt, Gummibandsbil, Kastmaskin, LEGO Mindstorms, LEGO Vetenskap & TeknologiLödning, Meccano


Båtrace Båtar

Båtrace

Beskrivning:

Bygg en båt av enkla material. Utnyttja vind och strömmande vatten för att snabbast ta sig i mål! 

Praktiska moment som ingår:

• Klippa, tejpa och vika papper

Fästa delarna

• Prova och tävla

Tidsåtgång ex:

10 deltagare: 60 minuter

15 deltagare: 120 minuter

Max. antal deltagare: 15 st

Koppling till kursplanen i teknik:

Tekniska lösningar
 
- Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
- Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner. 
- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
- Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
- Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.
Teknik, människa, samhälle och miljö
- Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

 


 

Ficklampa

Ficklampa

Beskrivning:

Tillverka en enkel ficklampa med lysdiod och motstånd.

Praktiska moment som ingår:

• Slipa

• Borra

• Skruva

• Bocka ståltråd

• Testa och ev. felsöka

Man får ta med sig ficklampan hem!

Tidsåtgång ex:

10 deltagare: 90 minuter

16 deltagare: 90 minuter

Max. antal deltagare: 16 st

Koppling till kursplanen i teknik:

Tekniska lösningar
- Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse,
till exempel larm och belysning.
- Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.


 

Broar          Djungelhängbro

Broar

Beskrivning:

Bygga, skapa och undersöka olika typer av broar.

Praktiska moment som ingår:

• Knyta snören och montera träbrädor till en hängbro

• Bygga en valvbro

OBS! Från åk 6:

Praktiska moment som ingår:

• Konstruera en bro av fackverks- eller valfri typ. Kapa och limma trälister eller andra material. Provbelastning av bron.

Tidsåtgång ex:

15 deltagare: 90 minuter (Konstruera en bro: 120 minuter)
28 deltagare: 90 minuter (Konstruera en bro: 120 minuter)

Max. antal deltagare: 28 st


Koppling till kursplanen i teknik:

Tekniska lösningar
- Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
- Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
- Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.

 


 

Gummibandsbil

 

Gummibandsbil

Beskrivning:

Bygg en bil som drivs av ett gummiband!

Praktiska moment som ingår:

• Slipa

• Färglägga

• Montera delar

• Tävling - vem kommer längst?

Man får ta med sig bilen hem!

Tidsåtgång ex:

8 deltagare: 90 minuter

16 deltagare: 120 minuter

Max. antal deltagare: 16 st

  

Koppling till kursplanen i teknik:

Tekniska lösningar
- Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarena är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
- Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. Flöjt

Flöjt

Beskrivning:

Tillverka en blockflöjt av plaströr.

Praktiska moment som ingår:

• Slipa till plaströr

• Borra

• Limma

Man får ta med sig flöjten hem!

Tidsåtgång ex:

10 deltagare: 90 minuter

15 deltagare: 90 minuter

Max. antal deltagare: 15 st

Koppling till kursplanen i teknik:

Teknik, människa, samhälle och miljö
- Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov
- Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer


 

 
Meccano

Meccano

Beskrivning:

Praktiskt bygge med skruvar, muttrar och mekaniska delar. Byggbeskrivning följs.

Praktiska moment som ingår:

• Montering

• Skruva med mejsel och nyckel

Tidsåtgång ex:

10 deltagare: 60 minuter

16 deltagare: 60 minuter

Max. antal deltagare: 16 st

Koppling till kursplanen i teknik:

Tekniska lösningar
- Material för eget konstruktionsarbete, deras egenskaper och hur de kan sammanfogas
- Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
- Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer
- Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modellerMindstorms

LEGO® MINDSTORMS®

OBS! Från åk 5!

(Vi har en liknande aktivitet, LEGO WeDo för åk 1-4)

Beskrivning:

Programmera och testa en LEGO-robot med olika sensorer för tryck, avstånd och ljus. Uppdragsbaserad problemlösning. Samarbeta i par.

Praktiska moment som ingår:

• Programmering med block/ikoner, klicka-och-dra, ändra inställningar

• Bygga på fästen för sensorer efter digital byggbeskrivning

• Testkörning

Tidsåtgång ex:

8 deltagare: 90 minuter

14 deltagare: 120 minuter

Max. antal deltagare: 14 st (2 st/dator)

Koppling till kursplanen i teknik:

Tekniska lösningar
- Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
- Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning. 
- Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner. 
- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
- Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. 
- Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.
 
Teknik, människa, samhälle och miljö
- Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
- Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Centralt innehåll >> (se kolumnen "Övningsaktiviteter")


Vetenskap Teknologi

LEGO® Vetenskap & Teknologi

Beskrivning:

Bygga modeller som illustrerar grundläggande mekaniska principer. Kreativ problemlösning av vardagliga mekanikuppgifter. Samarbeta i par.

Modell bestäms i regel av oss beroende på elevernas ålder, men kan även bestämmas i förväg av lärare om något speciellt område ska behandlas. Se alla modeller och ämnesområden genom att klicka på kursplanen nedan!

Praktiska moment som ingår:

• Bygga Lego efter instruktionshäften

• Testa modellen

• Ställa en hypotes (gissa vad som kommer att hända) och notera resultatet i elevblad

• Ev. rita en egen lösning eller idé

• Återställning och sortering

Tidsåtgång ex:

12 deltagare: 90 minuter

24 deltagare: 90-120 minuter

Max. antal deltagare: 24 st

Koppling till kursplanen i teknik:

Tekniska lösningar
 - Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
- Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar. 
- Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
- Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
- Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
- Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
- Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.

Teknik, människa, samhälle och miljö
- Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Se viktiga moment i kursplanen >>

 


Darrometer

 

Darrometern

Beskrivning:

Tillverka ett elektriskt trådspel som illustrerar den elektriska kretsen. Det gäller att föra en ögla på en tråd utan att nudda tråden. Då tänds en lysdiod.

Praktiska moment som ingår:

• Slipa

• Limma

• Lödning (frivilligt)

• Bocka ståltråd

• Testa och ev. felsöka

Man får ta med sig darrometern hem!

Tidsåtgång ex:

10 deltagare: 90 minuter

16 deltagare: 90 minuter

Max. antal deltagare: 16 st

Koppling till kursplanen i teknik:

Tekniska lösningar
- Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse,
till exempel larm och belysning

Elmotor

Elmotor

OBS! Från åk 6!

Beskrivning:

Tillverka en elektrisk motor av enkla delar. Vi går igenom delarnas benämning och funktion.

Praktiska moment som ingår:

• Slipa

• Limma

• Skruva

• Linda koppartråd till spole

• Kabelskalning

• Testa och ev. felsöka

Man får ta med sig motorn hem!

Tidsåtgång ex:

10 deltagare: 90 minuter

20 deltagare: 120 minuter

Max. antal deltagare: 20 st

Koppling till kursplanen i teknik:

 

Tekniska lösningar
- Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse,
till exempel larm och belysning
- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
- Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.


Kastmaskin

Kastmaskin

OBS! Från åk 6!

Beskrivning:

Bygga en modell av en medeltida kastmaskin. Vilken maskin kastar längst?

Praktiska moment som ingår:

• Slipa

• Skruva

• Knyta

• Limma

• Trimma, testa och mäta

Man får ta med sig maskinen hem!

Tidsåtgång ex:

8 deltagare: 90 minuter

16 deltagare: 120 minuter

Max. antal deltagare: 16 st

Koppling till kursplanen i teknik:

Tekniska lösningar
- Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarena är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.Fallskärm
 

Fallskärm

Beskrivning:

Tillverka en fallskärm av plast och tråd.

Praktiska moment som ingår:

• Mäta, klippa, tejpa

• Knyta trådar

• Testa fallskärmen

Man får ta med sig fallskärmen hem!

Tidsåtgång ex:

10 deltagare: 90 minuter

16 deltagare: 120 minuter

Max. antal deltagare: 16 st

Koppling till kursplanen i teknik:

Tekniska lösningar
- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar

                                     LödkolvLödning

Lödning

OBS! Från åk 5!

Beskrivning:

Prova att löda ett litet nät med lödkolv. Sammanfoga metaller genom uppvärmning. Hur funkar det?

Praktiska moment som ingår:

• Kapa metalltråd

• Lödning

Man får ta med sig resultatet hem!

Tidsåtgång ex:

7 deltagare: 60 minuter

15 deltagare: 90 minuter

Max. antal deltagare: 15 st

Koppling till kursplanen i teknik:

Tekniska lösningar 

- Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samtanvändning i hållfasta och stabila konstruktioner. 

- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar 

- Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

- Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.För mer information och bokning ring oss på:
044 - 21 18 99Till toppen